^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Одлука о избору уџбеника

Одлука о избору уџбеника и уџбеничких јединица за први и пети разред школске 2018/2019.године и то:

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет;

ћирилица

  650-02-00171/2018-07 од 25.4.2018.

Нови букваруџбеник за први разред основне школе

Нови букварнаставни листови за први разред основне школе

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанказа први разред основне школе

Моња Јовић,

мр Иван Јовић

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ЕДУКА”

Математика 1а и Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана Јухас 650-02-00164/2018-07 од 27.4.2018.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ KLETT”

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, и три аудио ЦД-а који прате уџбеник и радну свеску)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Вишња Брковић

650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ЕДУКА”

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Ивана Јухас 650-02-00068/2018-07 од 16.4.2018.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ KLETT”

Маша и Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00180/2018-07 од 27.4.2018

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА        

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ЕДУКА”

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

МариаБузашиМарганић 650-02-00067/2018-07 од 27.4.2018.

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
   
„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи,читанка за пети разред основнешколе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Дар речи,граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

Радна свескауз уџбенички комплет српског језика и књижевности;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,

Јелена Срдић

 

СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” КОНЕЧНО! 1,руски језик за пети разред разред основне, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

КристинеАмштајмБаман, УлфБоргварт,  Моника Брош, Елена ДенисоваШмит, ДанутаГенч, Петер Јакубов, ГизелаРајхертБоровски, ЕвелинВалах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

650-02-00027/2018-07 од 16.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” ENGLISH PLUS 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ben Wetz,

JanetHardyGould

650-02-00031/2018-07 од 27.4.2018.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

 

БИОЛОГИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Пладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT”

Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 од 24.4.2018.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„ЕДУКА”

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018. године

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

ћирилица

Мира Љубичић

650-02-00202/2018-07 од 25.4.2018.

 

У Лазници, 16.05.2018. године

                                                          

Директор школе

_______________

Неша Пећић

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg