^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Колектив

УПРАВА ШКОЛЕ

1. Неша Пећић, директор школе;
2. Ирена Николић, секретар школе;
3. Радиша Цојкић, шеф рачуноводства;
4. Александра Илић, педагог;

------------------------------------------------------------------------------------

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

1. Бранко Николић, професор разредне наставе у другом и четвртом разреду;
2. Борица Зрнкаревић, професор разредне наставе у првом и трећем разреду;
3. Дара Ђорић, професор разредне наставе, Грађанског васпитања, Хора и оркестра и
Влашког говора са елементима националне културе;
4. Станиша Зрнкаревић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у Селишту;
5. Слађана Мирковић, професор музичке културе;
6. Дражен Панкалујић, професор енглеског језика;
7. Зорица Миладиновић, професор српског језика и српског језика и књижевности;
8. Александра Милинковић, професор математике;
9. Милан Јовановић, професор физичког васпитања, физичког и здравственог
васпитања и изабраног спорта;
10. Радмила Васић, професор биологије;
11. Весна Дервишевић, професор географије;
12. Владан Кнежица, професор информатике и рачунарства, технике и технологије и
техничког и информатичког образовања;
13. Марија Алексић, професор ликовне културе;
14. Драгана Петковић, професор историје у петом и осмом разреду;
15. Никола Јевтић, професор руског језика;
16. Анђела Костић, професор историје у шестом и седмом разреду;
17. Верица Јовкић, професор хемије;
18. Александар Ђорђевић, професор верске наставе;
19. Предраг Симоновић, професор физике у седмом разреду;
20. Зорица Милетић, професор физике у шестом и осмом разреду;
21. Марија Величковић, професор историје – породиљско одсуство;
22. Сања Савић, професор руског језика - породиљско одсуство;
23. Сунчица Јовић – одсуство због обављања функције у другој установи;
24. Драган Николић - одсуство због обављања функције у другој установи.

-------------------------------------------------------------------------------------

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

1. Снежана Пећић, кувар;
2. Мирјана Флорић, помоћни радник;
3. Душица Туфонић, помоћни радник;
4. Сузана Риђић, помоћни радник;
5. Стана Панкалујић, помоћни радник;
6. Станиша Јовић, домар, мајстор одржавања.

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg