^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Мисија и визија

МИСИЈА

Наша школа је део еколошки здраве средине, са вишегодишњом успешном традицијом у образовању и наставним кадром спремним за усавршавањем и размену искустава.

Приоритет нам је подстицање позитивних људских вредности. Желимо да ова школа буде препознатљива по томе што ће наши ученици стицати квалитетна знања која ће успешно користити у даљем школовању. Изграђиваћемо и неговати сарадњу, толеранцију, личну одговорност, амбициозност и пријатну атмосферу у школи.

ВИЗИЈА

Желимо да наша школа постане институција у којој је настава савремена, ефикасна, функционална и прилагођена потребама и интересовањима ученика и наставника као и потребама шире друштвене заједнице. Циљ нам је развијање способности и интересовање ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећати у њој.

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg