^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Активности школе

skola2

Календар датума значајних активности школе

Рад у школи обавља се по предвиђеном школском календару за школску 2012/2013. годину који је објављен у Просветном гласнику бр. 3/2012 од 30.05.2012. године.

Настава и други облици образовно васпитног-рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 03. септембра 2012. године, а завршава се у петак 28. децембра 2012. године.

Друго полугодиште почиње у среду,  16. јануара 2013. године, а завршава се у петак, 7. јуна 2013. године, а за ученике VIII разреда, у петак 24. маја 2013. године.

Образовно-васпитни рад за ученике од I до VII разреда, оствариће се у 36 петодневних радних  недеља, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике VIII разреда оствариће се у 34 петодневне радне недеље, односно 170 наставних дана.

У току школске године ученици  имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у четвртак, 3. јануара 2013. године, а завршава се у уторак 15.  јануара 2013. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2013. године, а завршава се у понедељак  6. маја   2013. године.

Летњи распуст почиње у понедељак, 10. јуна 2013. године, а завршава се  31. августа 2013. гоодине.

Први класификациони период је почетком новембра 2012. године.

Други класификациони период је на крају првог полугођа, крајем децембра 2012. године.

Трећи класификациони период је средином априла 2013. године.

Четврти класификациони период је на крају другог полугођа, јуна 2013. год.

Родитељски састанци одржаће се  на крају  првог класификационог периода, на крају првог полугодишта 30.12.2012.год., на крају трећег класификационог периода  и на крају другог полугодишта 28. јуна 2013. године.

Екскурзија ученика организоваће се у септембру месецу 2012. године.

У школи се празнују државни и други празници у складу са законом.

У школи се празнују радно Свети Сава – Дан духовности и Видовдан – спомен на Косовску битку.       

Свети Сава се празнује 27. јануара 2013. године, а Видовдан, 28.јуна 2013. године.

Уторак , 8. новембар 2012. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде на дане следећих верских празника:

 - Православци – на први дан крсне славе.

 - Православци, католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и у дане ускршњих празника, почев од Великог петка, закључно са другим даном Ускрса, према њиховом календару.

Уколико се буде славио Дан школе, тај дан ће се надокнадити.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта је петак, 28. децембар 2012. године.

Свечана подела ђачких књижица на крају другог  полугодишта за ученике од I до IV разреда, ђачких књижица и сведочанстава од V  до VII разреда и подела сведочанстава и диплома ученицима VIII разреда је петак, 28. јун 2013. године

Такмичења ученика организоваће се према календару које доноси надлежно министарство.

Културна и јавна делатност школе:

Октобар

Обележавање Дечје недеље

Здрава храна

Јануар

Прослава Нове године

Прослава школске славе Светог Саве

Март

Обележавање 8. марта Дана жена – приредба

Април

Програм поводом Ускршњих празника »Нај јаје приредба;

Ј у н

Програм поводом завршетка школске године 28. јуна

 

 

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg