Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута (30.11.2020. - 18.11.2020.)

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута (у периоду од 30.11. до 18.12.2020.)

- Српски језик и књижевност

• 5.разред - 14.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 6.разред - 09.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 7.разред - 04.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 8.разред - 08.12.2020. (други школски писмени задатак)

 

- Математика

• 5.разред - 07.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 6.разред - 10.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 7.разред - 11.12.2020. (контролни задатак)

• 8.разред - 30.11.2020. (контролни задатак)

 

- Руски језик

• 6.разред - 04.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 7.разред - 14.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 8.разред - 07.12.2020. (други школски писмени задатак)

 

- Енглески језик

• 5.разред - 16.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 6.разред - 16.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 7.разред - 16.12.2020. (други школски писмени задатак)

• 8.разред - 16.12.2020. (други школски писмени задатак)

 

- Хемија

• 7.разред - 15.12.2020. (контролни задатак)

• 8.разред - 08.12.2020. (контролни задатак)