Европски дан језика 2019. године

Quot linguas calles, tot homines vales – Колико језика знаш, толико људи вредиш

У Основној школи „Јован Шербановић“ у Лазници 26. септембра обележен је Европски дан језика, који је установљен

2001. године одлуком Савета Европе.

Том приликом су ученици читањем поезије представили језике које уче у школи и ван ње.

Тако су се чули стихови на енглеском, руском, немачком, српском и влашком језику. На тај начин је наглашенa предност билингвалне средине, као и значај учења језика и међукултуролошког разумевања. Након тога су формирали дрво на ком су представили три велике гране индоевропске породице језика и тиме приказали део језичког богатства Европе.